مبارک است، بعد از کرونا حرم امام حسین ۱۴ برابر بزرگ می شود‎

ایسنا گزارش می دهد که ـ محمدرضا بنی‌اسدی‌راد رئیس ستاد بازسازی عتبات کربلا گفته: اگر محدودیت‌های کرونا برطرف شود، طرح توسعه حرم «امام حسین» حدود چهار سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و تا ۱۴ برابر بزرگتر خواهد شد.⁣

آیا واقعا نیاز است که این حرام ۱۴ برابر بزرگ تر شود؟ آیا بهتر نیست با پولِ این پروژه خانه برای نیازمندانِ واقعی‌ ایرانی ساخته شود؟

هنوز در ایران بچه‌ها اینترنت مجانی‌ ندارند، تبلت برای درس خواندن ندارند، آبِ آشامیدنی ندارند، برق و نان ندارند، هنوز خرافات در ایران کاربرد دارد.

در سرزمینی که امامهای مُرده ـ ثروتمندتر از انسانهای زنده بوده و ارزش اِمامزاده ها و حَرم ها بیشتر از کودکان گرسنه است ـ فاصله طبقاتی بیداد کرده و در چنین سرزمینی نه اَندیشه ای رشد کرده ونه فقر نابود خواهد شد، لیاقتِ ما همین است، خرافات حکمفرما است.