ماهواره پرانی خامنه‌ای برای لاپوشانی کدام بحران لاعلاج؟

۱ـ وضعیت وخیم اقتصادی و بیم از شورش گرسنگان و چشم‌انداز قیام
۲ ـ ناکارآمدی و بی‌کفایتی در مدیریت کرونا
۳ـ پنهان‌کاری آمار بالای جان‌باختگان
۴ـ انحراف اذهان از موقعیت شکننده و لرزان حکومت
۵ـ روحیه دادن به ریزشی‌های نظام
۶ـ ادامه‌ی رویکرد تروریستی و ماجراجویی‌ در منطقه
۷ـ برداشتن توجهات از ثروت میلیاردی خامنه‌ای که این روزها اندورنی‌های نظام نیز نسبت به آن حساس شده‌اند و می‌گویند «آقا» برای مقابله با کرونا باید دست در جیب کند!
۸ ـ …
به این لیست می‌توان همچنان مواد دیگر افزود. شما اضافه کنید.