مامور سابق سیا و متخصص سرکوب‌ها در خارج آمریکابه واشینگتن پست گفت:این چیزی است که در کشورها قبل از فروپاشی اتفاق می‌افتد

صحنه‌های برخورد پلیس با معترضان برای تحلیلگران سیاصحنه‌ای آشناست چرا که او عادت داشته که صحنه‌های ناآرامی‌های اجتماعی و سرکوب آنها را در خارج از کشور زیر نظر داشته باشد. تظاهرات گسترده و برخورد‌ها و سرکوب آنان توسط رهبری که می‌خواهد اقتدار خود را نشان دهد و صحنه‌هایی وحشتناک را پدید می‌آورد.
مقامات اطلاعاتی پیشن و کنونی آمریکا در مصاحبه‌ها و مطالبی که در رسانه‌های اجتماعی در روزهای اخیر منتشر کرده است از شباهت‌های میان این تصاویر و آنچه که به عنوان نشانه‌های سقوط و فروپاشی که آموزش دیده بودند تا در اعتراضات اجتماعی در کشورهای دیگر بیابند می‌بینند.

گیل هلت ، تحلیلگر پیشین سیا که مسئول پیگیری تحولات چین و آسیای جنوب شرقی است ، گفت: “من این نوع خشونت را دیده ام.” این همان کاری است که حکومت‌های استبدادی انجام می دهند. این چیزی است که در کشورها قبل از سقوط اتفاق می افتد. این واقعاً مرا از نگران می‌کند.