ماله کش وزارت اطلاعات بی بی سی را بشناسید

وقتی برای جنایتکار قرن ،آرامگاه و برای قهرمان ملی قیام خلق ،گور توصیف میکند
اینان چنگال خونین دیکتاتور ها را تمیز میکنند و مردم ما ‌آنها را هرگز نخواهند بخشید

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید