ماریا آرنا،رئیس کمیسیون حقوق بشر، اعدام روح الله زم :هیچ کشوری بدون داشتن ارزش های انسانی و عدالت نمیتواند ملتی قدرتمند

بیانیه خانم ماریا آرنا، رئیس کمیسیون حقوق بشر~~بیانیه مطبوعاتی ~~ برگردان: انور میر ستاری ~~ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ – ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ ~~ “هیچ کشوری بدون داشتن ارزش های انسانی و عدالت نمی تواند ملتی قدرتمند و پیشرفته باشد. به همین ترتیب، ایدئولوژی ها و سیستم های سیاسی که به کرامت انسانی و زندگی انسانی احترام نمی گذارند، مستحق شدیدترین محکومیت جامعه جهانی هستند. اعدام روح الله زم، روزنامه نگار ایرانی، یک عمل خشونت آمیز و وحشتناک و نه تنها غیر قابل قبول، بلکه کاملاً شنیع و نفرت انگیز است. این یک روز سیاه و اندوهگینی برای همه مدافعان آزادی های اساسی و اولیه در ایران و دیگر کشورهای جهان است. اجرای مجازات اعدام مخالفان، برای رهبران یک کشور هیچ عظمت و افتخاری به بار نمی آورد. عظمت تنها زمانیبه دست می آید که مقامات بتوانند با روشی صلح آمیز بر چالش های سیاسی غلبه کنند. از این فرصت استفاده می کنم و به خانواده و دوستان آقای زم صمیمانه تسلیت می گویم و همبستگی و هم دردی خود را با آنان ابراز می دارم. علی رغم درخواست گسترده لغو حکم اعدام زم، دادگاه عالی ایران آن را تأیید کرد. روح الله زم، روزنامه نگار مخالف ایرانی در تاریخ دوازده دسامبر به جرم نقش داشتن در ایجاد اعتراضات ضد دولتی در سراسر کشور در سال ۲۰۱۷، اعدام شد. در اوایل سال جاری، دادگاهی زم را “مفسد فی الارض” شناخت و به اعدام محكوم كرد. روح الله زم یک فعال و روزنامه نگار ایرانی بود که بیش تر به داشتن یک وب سایت خبری پرخواننده مخالفان، به نام آمدنیوز و همچنین یک کانال پر طرفدار در پیام رسان تلگرام با بیش از یک میلیون مشترک شهرت داشت.