“لیلا زیبا کلام منفرد ” انگل زاده ی “صادق زیبا کلام” که در حال حاضر در انگلیس زندگی میکند!

“صادق زیبا کلام منفرد” از عناصر فراماسونری انگلستان در ایران است که شوربختانه رسانه ها به زندگی خیانتکارانه این فرد نمیپردازند زیرا از کمپ اصلاحطلبان است.شاید ندانید که یک چهارم عمر این فرد در انگلستان و در ارتباط با انگلستان به اسم تحصیل گذشته است.”صادق زیبا کلام منفرد” در سال ۵۳ پس از بازگشت از انگلستان به اتهام خرابکاری توسط ساواک دستگیر میشود.اسناد آزاد شده آرشیو ملی بریتانیا در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که محافل دانشگاهی، وزارت خارجه و دفتر نخست‌وزیر بریتانیا ، تلاش زیادی را برای روشن شدن وضعیت زیباکلام و آزادی او در زمان شاه انجام داده بودند که البته بی‌نتیجه ماند!

دقت کنید ؛”وزارت خارجه انگلستان” و “دفتر نخست وزیری انگلستان”!

پرسش؛چرا باید وزارت خارجه انگلیس و دفتر نخست وزیری انگلیس برای یک دانشجوی تروریست و خرابکار که از انگلیس به ایران برای خراب کاری آمده است کوشش کنند؟؟؟؟؟

چنانچه اهداف بشردوستانه در کار بوده چرا برای سایر زندانیان چنین تلاشی صورت نمیگرفته است؟