لیست جدید تحریمها علیه مسئولان جمهوری اسلامی

تحریمھا تاثیر بسیار فراتری از آنچە نظام ادعا میکند، داشتە است. مردم ایران بدانند کە آخوندھای فاسد بر خلاف گفتەھایشان ثروت و سامان کشور را دزدیدەاند!

وزارت خزانەداری آمریکا در اقدامی جدید اسامی ۶۶ نفر از مقامات حکومتی و آقازادەهای نظام را برای افکار عمومی منتشر کرد کە پولهایشان را ضبط کردە است
لیست وزارت خزانەداری بە شرح زیر است :

۱ -مرتضی خامنه‌ای : ۴.۱۷ میلیارد دلار
۲- مجتبی خامنه‌ای : ۴.۵ میلیارد دلار
۳- سردار حجازی: ۱ میلیارد دلار
۴- بنت الهدی خامنه‌ای : ۲۹۳ میلیون دلار
۵- حسین جنتی : ۱ میلیارد دلار
۶- صادق محصولی : ۶ میلیارد دلار
۷-احمد جنتی : ۱.۷ میلیارد دلار
۸- غلامحسین الهام : ۵۶ میلیون دلار
۹- سعید پناهیان : ۱۷ میلیون دلار
۱۰- حسین معادی‌خواه : ۸۳ میلیون دلار
۱۱- عیسی ڪلانتری : ۷ میلیون دلار
۱۲- حسین تائب : ۱۸۰ میلیون دلار
۱۳- علی اکبر ولایتی: ۱۷۶ میلیون دلار
۱۴- سردار احمد وحیدی : ۲۱۹ میلیون دلار
۱۵- عباس ڪدخدائی : ۱۵ میلیون دلار
۱۶- مجتبی مصباح یزدی : ۴۶۳ میلیون دلار
۱۷- علی مصباح یزدی : ۳۴۷ میلیون دلار
۱۸- حسین فیروزآبادی : ۵۰۵ میلیون دلار
۱۹-پرویز فاتح : ۴۷ میلیون دلار
۲۰- حسین شجونی : ۱۲۷ میلیون دلار
۲۱- محمد محمدی : ۴۰ میلیون دلار
۲۲- مهدی احمدی‌نژاد : ۱۲۱ میلیون دلار
۲۳ – مسعود ڪاظمی : ۸۴ میلیون دلار
۲۴- اسفندیار رحیم مشایی : ۷۹ میلیون دلار
۲۵- حسین آقا محمدی: ۱۲۳ میلیون دلار
۲۶- علی جنتی : ۴۶۶ میلیون دلار
۲۷- محمدحسینی ری شهری:۴۵۳ میلیون دلار
۲۸- محسن هاشمی: ۹۱ مبلیون دلار
۲۹- محسن هاشمی ثمره : ۱۷ میلیون دلار
۳۰- علی لاریجانی : ۴۰۰ میلیون دلار
۳۱- عباس آخوندی : ۵۲۰ میلیون دلار
۳۲- محسن رفیق دوست : ۲۶۶ ملیون دلار
۳۳- حمید حسینی : ۱۳۰ میلیون دلار
۳۴- محمد حسینی: ۴۳ میلیون دلار
۳۵- محمود حسینی : ۱۶ میلیون دلار
۳۶- مجتبی هاشمی ثمره : ۲۲۸ میلیون دلار
۳۷- ڪامران دانشجو : ۱۰۸ میلیون دلار
۳۸- احمد رضا رادان : ۲۸۶ میلیون دلار
۳۹- یدالله جوانی :۵۰ میلیون دلار
۴۰- غلامرضا فیاض: ۴۷ مبلیون دلار
۴۱- رضا فیاض : ۴۷ میلیون دلار
۴۲- علی مباشری : ۷۳ میلیون دلار
۴۳- محمد نقدی : ۲۳۲ میلیون دلار
۴۴- فرهاد دانشجو : ۹ میلیون دلار
۴۵- خسرو دانشجو : ۱۸ میلیون دلار
۴۶- حمید حسینی : ۳۳ میلیون دلار
۴۷- محمدباقر خرازی: ۲۴۸ میلیون دلار
۴۸- مهدی هاشمی ثمره : ۵۰ میلیون دلار
۴۹- حمید رسائی : ۱۴۲ میلیون دلار
۵۰- حسین موسوی اردبیلی : ۱۶۳ میلیون دلار
۵۱- علی مبشری : ۳۳ میلیون دلار
۵۲- حسین شریعتمداری : ۳۷۹ میلیون دلار
۵۳- حسین شاهمرادی : ۱۲۷ میلیون دلار
۵۴- ڪامران دانشجو : ۶۷ میلیون دلار
۵۵- علی هاشمی : ۴۴ میلیون دلار
۵۶- عبدالله عراقی : ۳۲۰ میلیون دلار
۵۷- بهاءالدین ‌هاشمی‌: ۱۲۵ میلیون دلار
۵۸- محیاالدین فاضل : ۹۷ میلیون دلار
۵۹- سعید پناهیان : ۱۷ میلیون دلار
۶۰- فاضل لاریجانی : ۳۰۵ میلیون دلار
۶۱- مرتضی رفیق‌دوست: ۲۲۱ میلیون دلار
۶۲- م.ح پارسا : ۵۵ میلیون دلار
۶۳- فاطمه عسگراولادی: ۵۹ میلیون دلار
۶۴- علی‌اڪبر محتشمی: ۴۶۰ میلیون دلار
۶۵- یاسر هاشمی : ۵۶ میلیون دلار
۶۶- غلامعلی حداد عادل: ۵۸۰ ملیون دلار
اسامی بروز شده افراد و نهادهای لیست‌گذاری شده ایران بخاطر نقض حقوق بشر

⏺گزارش وزارتخارجه آمریکا به کنگره – ۱۵ مرداد ۹۸

حسن فیروزآبادی
محمدعلی جعفری
اسماعیل احمدی مقدم
صادق محصولی
غلامحسین اژه‌ای
سعید مرتضوی
حیدر مصلحی
محمدرضا نقدی
احمدرضا رادان
سپاه پاسداران
نیروی انتظامی
وزارت اطلاعات
سازمان زندانهای ایران
زندان اوین
لشکر فاطمیون
پلیس سایبری ایران
شرکت فناوری دوران
مرکز ملی فضای مجازی

تحریمهای جدید آمریکا علیه ارگانها و نهادهای حکومتی
وزارت اطلاعات و امنیت،
رادیو و تلویزیون جمھوری اسلامی ایران!