لیست تروریستی شورای اتحادیه اروپا تمدید شد.

لیست تروریستی شورای اتحادیه اروپا تمدید شد.

شورای اتحادیه اروپا لیست تروریستی خود را تمدید کرد و شماری از سرکردگان سپاه پاسداران و دیپلمات تروریستهای رژیم ایران را در این لیست نگه داشت.

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران که به‌جرم بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس در بلژیک زندانی است، در لیست تمدید شده اتحادیه اروپا قرار دارد.

نام پاسدار به‌هلاکت رسیده قاسم سلیمانی، پاسدار عبدالرضا شهلایی و پاسدار علی غلام شکوری در لیست تروریستی تمدید شده اتحادیه اروپا قرار دارند.

وزارت اطلاعات رژیم ایران و شماری از سرکردگان گروه‌های تروریستی وابسته به نیروی قدس در لیست اتحادیه اروپا قرار دارد.