لیست اسامی برخی از دستگیرشدگان تظاهرات در اهواز در روزهای اخیر

 

لیست اسامی برخی از دستگیرشدگان تظاهرات در اهواز در روزهای اخیر
در اعتراضات روزهای اخیر مردم خوزستان در اعتراض به اهانت حکومت ولایت فقیه به هموطنان عرب تعداد زیادی از جوانان در این استان توسط ارگان‌های سرکوب دستگیر شده‌اند.

لیستی از اسامی ۳۷تن از جوانانی که در جریان تظاهرات در اهواز و برخی شهرهای دیگر استان خوزستان علیه اهانت حکومت ولایت فقیه به هموطنان عرب توسط ماموران سرکوبگر ضدشورش دستگیر شده‌اند، بشرح زیر است:

۱. خدیجه نیسی

۲. عایشه نیسی

۳. محمود بیت سیاح

۴. خالد مهاوی

۵. منصور امینی

۶. وسام سواری

۷. شهاب نعامی

۸. حسن کنانی

۹. علی خسرجی

۱۰. عدنان بیات سکینی

۱۱. جمعه سواری

۱۲. سوری ثعالبی

۱۳. کاظم طرفی

۱۴. سلمان عبیات

۱۵. صلاح بغلانی

۱۶. علی بغلانی

۱۷. علی جنادله

‏۱۸. سعد نواصری

۱۹. محمد جلیل کنون

۲۰. اسد نواصری

۲۱. سجاد جامعی

۲۲. محمد فتلاوی

۲۳. فواد حردانی

۲۴ .فاضل آل بوصبیح

۲۵. حسین آل بوصبیح

۲۶. ابراهیم ال بوعلی

۲۷. فاضل عوادی

۲۸. محمد البوغبیش

۲۹. ستار آل بوصبیح

۳۰.پیروز آل بوصبیح

۳۱. حمید البوغبیش

۳۲. رضا البوغبیش

۳۳. مهدی البوغبیش

۳۴. محمد حزبیان

۳۵. علی خسرجی

۳۶. نجم سواری

۳۷. نعیم حمیدی