لغو مجازات اعدام در قزاقستان

قاسم جومارت توقایف، رییس‌جمهور قزاقستان با صدور دستوری، اجرای حکم اعدام در این کشور را ممنوع کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز شنبه دفتر رییس‌جمهوری قزاقستان منتشر کرد، او فرمان جدیدی برای لغو مجازات اعدام در قزاقستان امضا کرده است.

اعدام‌های دولتی از سال ۲۰۰۳ با دستور نورسلطان نظربایف، رییس‌جمهوری وقت قزاقستان در این کشور ممنوع و متوقف شده بود و با فرمان جدیدی که صادر شده است، لغو و ممنوعیت اعدام در قزاقستان دائمی خواهد شد.

توقایف تابستان سال گذشته، در صحن مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنانی از این تصمیم خبرداده و گفته بود كه «برای احقاق حق اساسی زندگی و كرامت انسانی» چنین تصمیمی گرفته شده است.

سال گذشته، قزاقستان به میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد نیز پیوست. کنوانسیون سازمان ملل متحد تصریح می‌کند که مجازات اعدام فقط در شرایط استثنایی مانند جنایات جنگی یا اقدامات تروریستی قابل استفاده است.

هرچند که قزاقستان تقریبا در دو دهه اخیر حکم اعدام را اجرا نکرده است، اما صدور حکم مجازات اعدام برای محکومان جنایت‌های هولناک همچنان ادامه داشت.