لزوم مبارزه خشم محور

حکومتی که با گلوله به قدرت رسیده

و با گلوله در قدرت مانده؛

.قطعا با گل و بوسه نمی رود

پرهیز از خشونت به معنای عدم دفاع نیست

و مردم حق دارند با تمام ابزارها

.در برابر سرکوبگران از خودشان دفاع کنند

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید