لزوم تسلیح مردم ایران

لزوم تجهیز و مسلح کردن مردم ایران
در قیام اخیر شاهد آن بودیم که رژیم به نهایت خشونت و سرکوب مردم ایران روی اورد از قطع اینترنت گرفته تا شلیک گلوله های جنگی بر روی مردم بی دفاع و دستگیری و شکنجه مردمی که علیه فساد،فقر و کلیت رژیم اخوندی بپاخاسته بودند
براستی در این ازمایش مردم ایران شجاعت ،شهامت،ازخودگذشتگی و اتحاد بسیار از خود نشان دادند و حتی برای مدتی کنترل شهرها را در دست گرفتند
اما انچه این مردم شجاع را در قیام کنونی ناکام گذاشت نداشتن سلاح بود ،سلاحی که میتوانست نتیجه این قیام را به نفع مردم کلید بزند،آری مردم ایران اتحاد ،شجاعت،شهامت داشتند الا سلاح
براستی وقت آن نرسیده که آمریکا،اسراییل و حتی عربستان که دم از حمایت ملت ایران می زنند به این مردم شجاع و با شهامت سلاح برسانند
راه آسان برای مسلح کردن مردم ایران
در صورت صداقت واقعی امریکا و برای اثبات عدم حمایت امریکایی ها از رژیم اخوندی در صورتی که واقعا دولت امریکا حکومت ایران را دشمن خود بدانند، بهترین و زیرکانه ترین راه برای رساندن اسلحه به ملت ایران آن است که توسط هواپیماهای رادارگریز سلاح بر روی شهرهای ایران پخش شود ،البته سلاح هایی که در ایران هم تولید میشود و فشنگ آن سلاح ها در ایران هم موجود باشد تا در صورت اتمام مهمات، مردم با کمبود گلوله و تجهیزات مواجه نشوند سلاح هایی مثل کلاشینکف و آرپی جی هایی که در سازمان ارتش و سپاه موجود است،علاوه بر ارسال و پخش سلاح بر روی شهرها امریکا می تواند اینترنت را در قالب سیم کارت های نت دار بین المللی به دست مردم ایران برساند
تنها به این روش است که امریکا میتواند بدون مداخله نظامی مستقیم در ایران و کشته دادن سرباز امریکایی برنده جنگ در ایران شود و حتی دست روسیه نیز در این روش بسته خواهد شد چراکه با قیامی مردمی روبرو است
تجهیز مردم ایران برای امریکا و رساندن سلاح به انان برای امریکا کاری سهل و اسان است فقط کافی است بر روی شهرهایی همچون ،تهران،شیراز،کرج،کرمانشاه،اصفهان،اهواز،سیستظان و بلوچستان،کرمان،لرستان،مشهد و کردستان سلاح پخش شود و در هر شهر ده هزار قبضه اسلحه به دست مردم برسد ،تا که مردم ظرف چند روز رژیم منحوس اخوندی را به زباله دان تاریخ بندازند
(بهداد فردوس (نام مستعار