قمار نفتی عربستان

سیاست “وقتی همه فروختند بخر و وقتی همه خریدند بفروش” حال چراغ راه عربستان شده تا بتواند اقتصاد خود را بیش از پیش گسترده کند.
صندوق ملی پول عربستان سعودی گام بزرگی در جهت گستردگی اقتصاد خود و دوری از اقتصاد نفتی برداشته است که در مهم ترین اقدام آن به تخصیص 1 میلیارد دلار پول برای خرید سهام شرکت های نفتی اروپاست که اعتقاد دارد تمام این مسائل یک زمان حل شده و دوباره این شرکت ها رشد می کنند.

این خوش بینی کمی به مذاکرات اعضای اوپک که توانستند تا حدی از تولید بکاهند نیز مربوط می شود. اما تنها بعد از چند روز، دوباره نفت روند نزولی خود را پیش گرفت و این سوال مطرح کرد که آیا قماری که عربستان انجام داده، یک حرکت حساب شده و از قبل تعیین شده بود و یا یک ریسک بی حساب بزرگ.
با وجود هشدار های صندوق سرمایه گذاری ملی، کماکان عربستان به روند خرید خود ادامه می دهد و به کسی نیز پاسخگو نیست، حتی برخی منابع گفته اند برخی از منابع صندوق سرمایه گذاری ملی که قرار بود صرف پروژه های عربستان 2030 ( ساخت شهر تمام هوشمند) شود نیز قرار است به این خرید ها اختصاص یابد. این در حالی است که همتایان عرب سعودی ها مانند کویت و قطر، بسیار محتاطانه تر عمل می کنند.

خبر ها هر روز از عدم بازگشت شرایط به حالت عادی می گویند و اینکه ممکن است سالها طول بکشد تا مصرف به همان میزان باز گردد. با این تفاسیر می توان گفت یا شاهد این خواهیم بود که با انفجار قیمت نفت، سعودی ها گام بسیار بزرگی در دایورسیفای کردن اقتصاد خود برداشته اند و یا در نقطه مقابل، شکستی عظیم در انتظار آنها خواهد بود.