قرار بود توی سوریه بجنگیم که تا توی ایران نجنگیم

جمهوری اسلامی سالها در توجیه جاه طلبی های خود در لبنان و سوریه و یمن و … میگفت: در سوریه میجنگیم تا در ایران نجنگیم، مردم را از سوریه شدن میترساند.
حالا هم توی سوریه جنگیدیم و شکست خوردیم و چندین دشمن برای خودمون تراشیدیم هم توی عراق جنگیدیم و صد تا دشمن دیگه برای خودمون تراشیدیم الان هم که توی ایران دارن دهنمون رو سرویس میکنن.
هم سوریه شدیم هم ونزوئلا.
حکومت آخوند چیزی بیش از این نصیب ما نخواهد کرد

Author: mahdi
روشنگری و مبارزه با خرافات مذهبی