قرار بود توی سوریه بجنگیم که تا توی ایران نجنگیم

جمهوری اسلامی سالها در توجیه جاه طلبی های خود در لبنان و سوریه و یمن و … میگفت: در سوریه میجنگیم تا در ایران نجنگیم، مردم را از سوریه شدن میترساند.
حالا هم توی سوریه جنگیدیم و شکست خوردیم و چندین دشمن برای خودمون تراشیدیم هم توی عراق جنگیدیم و صد تا دشمن دیگه برای خودمون تراشیدیم الان هم که توی ایران دارن دهنمون رو سرویس میکنن.
هم سوریه شدیم هم ونزوئلا.
حکومت آخوند چیزی بیش از این نصیب ما نخواهد کرد