قتل های زنجیره ای توسط رئیسی

نسرین شجاعی
۱۳ ساله‌، از طایفه بختیاری در سال ۱۹۸۸در زندان دستگرد اصفهان اعدام گردید. قبل ازاعدام حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی چندین بار به این دختر بیگناه تجاوز کرد.
اوهنگامی دستگیر شد که ماموران سپاه برای دستگیری پدر و مادرش به منزل آنها هجوم برده‌بودند،ولی موفق به یافتن آنها نشدند، این دختر را به گروگان بردند و به کرات به او تجاوز کردند. دو برادر نسرین با نامهای مهران و مسعود نیز بدست رئیسی جلاد و باند جنایتکارش اعدام شدند.