قاسم سلیمانی کشته شد

کشته شدن قاسم سلیمانی چندین نکته مهم دارد که در این نوشته به آن میپردازیم.
نکته اول این اتفاق این است ک کشور آمریکا در بیشتر اوقات امکان کشتن این تروریست و همراهان اون رو داشته اند ، اما به موازات اینکه سپاه رو تروریستی اعلام میکنند با توجه به منافع خودشون سران این نیروی تروریستی رو حذف نمیکنند و این ب وضوح نشان میدهد ک آمریکا هیچ گاه ب فکر منافع مردم ایران و یا عراق نبوده و امروز در راستای حفظ منافع کور آمریکا دستور کشتن سران نیروهای تروریستی در عراق رو میده.
نکته دوم این بود ک خون یک فرد ب اسم قاسم سلیمانی برای دیکتاتور خامنه ای و جمهوری اسلامی رنگین تر از صدها کشته ای بود ک در آبان ماه فدای راه آزادی ایران شدند.
در پایان اینکه تنها کسانی ک میتواند برای مردم ایران علیه این حکومت اقدامی بکنید خود مردم ایران هستند ،‌چرا ک هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی توسط کشورهای خارجی تنها و تنها برای منافع خودشان میباشد .
ادمین رسانه ایران آینده
ایمان
#iman_iranayande
#ghasemsoleimani
#ghasem_soleimani
#قاسم_سلیمانی
#abomahdi
#usa
#trump