فیلم تظاهرات بزرگ کارگران خشمگین هفت تپه وحرکت به‌سمت دادگاه: کارگر زندانی آزاد باید‌گردد ۲۸آبان

 ۲۸آبان – فیلم

پانزدهمین روز اعتصاب و هفتمین روز اعتراض متوالی کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش و تظاهرات و راهپیمایی کارگران به سمت دادگاه این شهر پس از جلوگیری از ورود وکیل کارگران به دادگاه.

یادآوری می‌شود که روز گذشته پس از پایان تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که تا غروب روز یک‌شنبه۲۷ آبان ادامه داشت، تمامی نمایندگان مجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به همراه تعدادی دیگر از کارگران توسط مامورین امنیتی بازداشت و به محل پلیس امنیت شوش منتقل شدند.
بنا بر این گزارش، همه این کارگران سپس به ستاد خبری شوش واقع در شهرک دانیال منتقل شده‌اند و هم اکنون در این محل تحت بازداشت قرار دارند.
بازداشت این کارگران در شرایطی صورت می‌گیرد که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چهار ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند و دولت ضد کارگری روحانی به جای رسیدگی به خواستهای کارگران، اقدام به بازداشت نمایندگان آنان کرده است.

بر اساس آخرین گزارشهای رسیده تا لحظه مخابره این خبر  اسامی نمایندگان و کارگران بازداشت شده عبارتند از:

سعید الکثیر : حراست
علیزاده : حراست
سعید منصوری : نماینده تحقیقات
جلیل احمدی : نماینده کشاورزی
پویا بشمه : خوراک دام
امید آزادی : کارخانه شکر
سید حسن فاضلی:نماینده تجهیزات
صمیر احمدی : تجهیزات
مهندس سلامات نیا : مدیر تجهیزات مکانیکی
اسماعیل بخشی : نماینده تجهیزات
سپیده غلیان : خبرنگار
عماد کثیر:نماینده زیربنایی
محمود سعدی :تجهیزات
مسلم ارمند :نماینده تجهیزات
محمد خنیفر: تجهیزات
خالد تمیمی : مدیر ترابری
عظیم سرخه : نماینده خدمات پشتیبانی
مهدی داوودی : خدمات پشتیبانی