فیلم بی‌خانمانی و گسترش آلونک نشینی در مشهد بعد از تعطیل شدن گرمخانه‌ها بخاطر کرونا

بعد از تعطیل شدن گرمخانه‌های دولتی تحت پوش کرونا برخی افرادی که شبها را در آن اماکن به سر می‌بردند مجبور به درست کردن آلونک در ورودی مشهد شده‌اند. یک شهروند فیلمی دلخراش از وضعیت اسفناک آلونک نشین ها در ورودی شهر مشهد منتشر کرده است.

لازم به ذکر است که علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در این شهر، صاحب میلیارد تومان ثروت و سرمایه رویهم انباشته با بنیادهای عریض و طویل، بسیاری از باغ‌ها و موقوفات و کارخانه‌های این استان را در قبضه خود دارد؛ اما فرودستان و زحمتکشان و فقرا باید در بدترین وضعیت انسانی در کنار دیوارها زندگی کنند.

میلیون‌ها انسان حاشیه‌نشین، کارتن خواب‌ها و گور‌خواب‌ها، فقیران و گرسنگان جامعه، به دلیل فقر و گرسنگی از سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند.

این اقشار سرکوب شده روزانه با مرگ دست و‌پنجه نرم می‌کنند. آیا بدن‌نحیف و بیمار آنها، تحمل مبتلا شدن به کرونا ویروس را دارد؟ آیا در صورت ابتلا به ویروس کرونا، دارو، امکانات و وسایل پزشکی و درمانی لازم ، مناسب و رایگان در اختیار آنها گذاشته خواهد شد تا از مرگ حتمی نجات پیدا کنند؟

می‌گویند ویروس کرونا، فقیر و غنی نمی‌شناسد و این ‌احتمال هست که صاحبان قدرت، هم  به این ویروس مبتلا شوند؛ اما دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی برای کارگران و فرو‌دستان با این جماعت در حاکمیت آیا به یک اندازه است؟

بله شاهد هستیم که امکان دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و درمانی جهت مداوا، فارغ از موقعیت  شغلی و  اقتصادی به یکسان در اختیار همه قرار ندارد.

این امکانات در اختیار یک کارگر، یک کارتن خواب، یک حاشیه‌نشین، زنان سرپرست خانواده، یک کودک کار، یک کارگر بیکار، یک‌ نی‌بر، یک معدن‌چی، یک زن‌روستایی و…. قرار نمی‌گیرد.

به این ترتیب این گفته که کرونا فقیر و غنی نمی‌شناسد، مظلوم‌نمایی حاکمان در قدرت برای توجیه ندانم‌کاری‌ها و سرپوشی برای حفظ منافع سیاسی و قدرتشان است. چراکه دسترسی و در اختیارداشتن امکانات ویژه، شانس زنده‌ماندن را افزایش می‌دهد؛ شانسی که برای کارگران و زحمتکشان در حاکمیت نامشروع کنونی از آنها دریغ شده است.

منبع:

ایران کارگر