فوری تهران قفل شد

طبق آخرین آمار آنلاین گوگل مپ تهران کاملا قفل شده و تمام خیابانها بسته شده

لطفا به ما آخرین اخبار رو برسونید