فساد و دزدی در تمام دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی اینبار در رودهن

تعدادی از کارمندان شهرداری در یک پرونده‌ای مرتکب جعل و اخذ رشوه شده اند،

طبق اخبار حاصله و گزارش شهردار رودهن افراد احضار و پرونده به شعبه 103 کیفری ارجاع شد.

رئیس حوزه قضایی بخش رودهن سپس تصریح کرد: طبق آخرین تحقیقات تاکنون 4 نفر از کارکمندان شهرداری در بخش املاک و شهرسازی و نظارت مشغول به کار بودند احضار و تفهیم اتهام شدند و هر 4 نفر به عمل ارتکابی خود اقرار کردند.