فریب تاکتیک‌های انحراف افکار عمومی جمهوری اسلامی را نخوریم!

ارتش سایبری جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند تا با انتشار مطالبی نادرست و ارسال آن‌ها برای شبکه‌های اجتماعی مختلف، واقعیت را تحریف کند و زمینه را برای سرکوب مخالفان فراهم کند. افراد وابسته به حکومت در داخل و خارج از ایران و گاها افرادی که سواد رسانه‌ای بالایی ندارند و فریب می‌خورند مطالبی منتشر می‌کنند تا مخالفان و معترضان را مسلح و تحزیه‌طلب معرفی کنند. این روشی نخ‌نما است که در طی سال‌های گذشته هم بار هم مشاهده کرده‌ایم.

همچنین اخباری کذب که قابل راستی‌ازمابی نیستند را برای رسانه‌ها ارسال می‌کنند تا بعد اگر رسانه‌ها حواسشلن نبود و منتشر کردند، آن‌ها را متهم به انتشار اخبار دروغ نمایند.