فراخوان دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی کورد دربند رژیم مستبد آخوندی جهت حمایت از مردم مظلوم سوریه (روژاوا)

فراخوان دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی کورد دربند رژیم مستبد آخوندی جهت حمایت از مردم مظلوم سوریه (روژاوا):

کورد یعنی غیرت، کورد یعنی شرافت، کورد یعنی تنهایی

وحشت دیکتاتورها از کوردها از سلاح آنها نیست از ثروت آنها نیست وحشت حاکمان ظالم از کوردها فقط از غیرت انها است.

کورد در جنگ تحمیلی نه عقب نشینی می‌کنند نه تسلیم، یا با شهامت شهید می‌شود یا پیروز

سلاح و تانک‌های مجهز دیکتاتورها همیشه در برابر تفنگهای فرسوده و غیرت ملت کورد شکست خورده و سر تسلیم فرود آورده‌اند.

اقدام غیرانسانی کشور ترکیه، حمله و تجاوز به خاک و سرزمین کوردها و سکوت مجامع بین المللی علیه این اقدام فاشیستی(ترکیه)

ملت کورد به شدت نیاز به حمایت مردمی علیه اقدام غیرانسانی کشور ترکیه می‌باشد و از تمامی مردم باغیرت ایران تمامی قومها (ترک، لر، فارس، آذری و…) با شرکت در کل مجامع اعتراضی نسبت به این اقدام غیرانسانی (اردوغان) به تمام مردم جهان ثابت کنند که کل قوم‌ها در ایران با هم برابر و برادر بوده و مخالف کشتار و جنگ ناعادلانه هستند و با این عمل پسندیده فرهنگ غنی و صلح طلبی مردم غیور ایران را به گوش تمام جهانیان برسانیم.