فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۲ نوامبر ۲۰۱۹

کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر برگزار میکند

سخنرانی، پرسش و پاسخ، گفتگو و تبادل نظر

سخنرانان و موضوع سخنرانی:               

محمد ابوطالبی

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و  کارگران در مهر ۱۳۹۸

محمد افتابی

بررسی ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رسول عباسی زمان ابادی

نگاهی بر اعتراضات کارگری

داوود وحیدی

نگاهی بروضعیت شغلی پیروان سایر ادیان در ایران

در پایان هر بخش پرسش و پاسخ برگزار میشود

بحث ازاد :

حق امنیت شغل و کار

 زمان: شنبه ۲نوامبر  ۲۰۱۹ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: فضای مجازی پالتک اتاق کمیته کار و کارگر

Paltalk ; View all

Social, Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defae az hoghogh bashar dar Iran, komite kar-kargar

 

همکاران و فعالینی که در برگزاری این نشست مارا یاری میکنند:

مسئول جلسه : شبنم فتحی
منشی جاسه: رسول عباسی زمان ابادی
صدا بردار: محمد افتابی
ادمین ها: رسول عباسی زمان ابادی، سید اشکان حسینی، علیرضا جهان بین

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر