فداییان ترامپ بدانید: ترامپ ، ایرانی ها را سفید پوست نمی داند

ایرانی هایی که (اگر قبول کنن شاید یکم ایرانی باشند) برای ترامپ یقه پاره میکنن و اصطلاحا دست بر ماله مرتب شیرین کاری های ترامپ و دار و دسته با کفایتش را توجیه میکنن و همینطوری متعصبانه رفتارهای ترامپ را مانند یک اسطوره می ستایند و در این راستا حتی متلک های فراوان نثار سیاه پوستان می کنند … حداقل این حقیقت تلخ قبول کنید : ترامپ سفید است و سفیدان را دوست دارد!…و شما هر چقدر توهم سفید بودن داشته باشید … در مقابل یک سفید اروپایی و امریکایی واقعی سفید محسوب نمیشید!؟(اینایی که امریکا و اروپا رفتن و یا اقامت دارن خوب میدونن چی میگم)

ترامپ خیلی ارفاق بکنه…( تازه بخاطر یکم روشنی پوست اگر باشید) به امثال شما لقب دو رگه سبزه امریکن فیل در خدمت نژاد سفید پوست می گوید و بعدشم ….

فکر کنید اهمیت شما برای ترامپ، در برابر سفید پوست های آمریکایی چقدر هست؟

باور کیند شما هرگز سفید پوست نیستید!