فاجعه ی فروش نوزادان و کودکان در اینستاگرام

اين صفحه‌ای در اینستاگرام با 678 فالوور و 291 فالوئینگ دست به دست شد، صفحه ای که که اقدام به فروش کودکان می کرد تا جایی که حتی در استوری این صفحه تبلیغ واگذاری نوزاد دختر بدون هیچ پرداختی عنوان شده بود.

به تازگی خبر راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام در فضای مجازی پیچید که در اقدامی ناپسند نوزادان چندماهه و یا کودکان چندساله را واگذار می کند.

این صفحه تصاویری از کودکان را به اشتراک گذاشته و با تعیین قیمتی آن ها را به خریداران واگذار می کند و حتی تصاویری از پیام رضایت خریدار از نوزاد فروخته شده را نیز در قسمت استوری صفحه بارگذاری می کند.

مأموران پلیس آنها را دستگیر کردند

به‌دنبال مشاهده آگهی فروش کودکان ، بلافاصله تحقیقات از سوی پلیس آغاز شد. در نخستین گام مأموران در پوشش خریدار نوزاد با فروشندگان تماس گرفته و قرار ملاقات گذاشته شد اما وقتی زن و مرد جوانی با یک نوزاد دختر در محل حاضر شدند مأموران پلیس آنها را دستگیر کردند.