عوامل زندان مرکزی ارومیه که زندانیان را شکنجه و اذیت و آزار میکنند چه کسانی هستند؟

اسامی و مشخصات شماری از عوامل زندان مرکزی ارومیه ، که زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی را چه از نظر روحی و چه جسمی تحت فشار قرار می دهند و آنان را به شیوه های مختلف مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار می دهند، بدست کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده است.

اسامی هفت تن از این شکنجه گران به این ترتیب است:

۱.حمزه بروجنی مدیرکل سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان غربی

عوامل زندان مرکزی ارومیه - حمزه بروجنی
حمزه بروجنی مدیرکل سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان غربی

۲.کربلایی مسئول حفاظت اطلاعات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان

۳.امیر سهرابی رییس زندان مرکزی ارومیه

عوامل زندان مرکزی ارومیه
امیر سهرابی رییس زندان مرکزی ارومیه

۴.پیمان خانزاده معاون زندان که همکاری نزدیک و فعالی با سازمان اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات برای سرکوب و پرونده سازی علیه زندانیان دارد

۵.نادر آذرنیا مسئول حفاظت اطلاعات زندان

۶.جواد محمدی مسئول واحد بازرسی زندان

۷.تورج مختاری قاضی ناظر

این جانیان و عوامل سرکوب زندانیان در زندان مرکزی ارومیه با اعمال قوانین سختگیرانه، حمله و هجوم های ناگهانی به بندها، تحقیر و توهین زندانی، محروم کردن زندانیان از اولیه ترین حقوقشان، شکنجه زندانیان و صدور احکام سنگین برای زندانیان و حتی زندانیانی که به لحاظ جسمی و یا حتی ذهنی معلول هستند، آنان را در شرایط بسیار نامناسب قرار داده و به این ترتیب شکنجه می کنند.

زندانیان زندان ارومیه خشم و کینه بسیاری نسبت به این جانیان به دل دارند و از هر شرایطی برای اعتراض بر علیه آنها استفاده میکنند.

در یکی از آخرین موارد اعتراض زندانیان به وضعیت فاجعه بار این زندان روز سه شنبه ۲۵شهریور۹۹، زندانیان سیاسی به وضعیت بد و ناهنجار زندان آن هم در شرایط کرونا اعتراض کردند، بدنبال این اعتراض، نیروهای گارد ویژه بصورت وحشیانه ای به بند زندانیان سیاسی حمله کرده و زندانیان را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در یک مورد دیگر روز سه شنبه ۳۱تیر۹۹ در بند ۱۴زندان مرکزی ارومیه یکی از زندانیان بنام امید امجد، مورد تهاجم زندانبان قرار گرفته و افسر نگهبان دیگری هم به کمک وی آمد و این زندانی را تا سرحد مرگ کتک زدند. در این حمله وحشیانه سر این زندانی شکست و خون از سروصورتش جاری شد و بیهوش بر زمین افتاد.

یکی از روشهای این شکنجه گران برای اذیت و آزار زندانیان، اجیرکردن زندانیان عادی و خطرناک و انداختن آنها به جان زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی در ازای پول است. در یکی از این موارد صبح روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ شش نفر از اجیرشدگان رییس زندان مرکزی ارومیه، در بند یک و دو سلامت این زندان به نامهای وحید افشارنیا(وکیل بند)، علی تیموری، فرهاد طلسچی، رضا تقی پور، امیر شیرخدا و وحید محمدی به دو زندانی سیاسی به نامهای سالار صدیقی همدانی و ابراهیم خلیل صدیقی همدانی حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند که باعث جراحت این دو زندانی شد.

اعدام و شکنجه زندانیان در زندان مرکزی ارومیه مسبوق به سابقه است و توسط عوامل یاد شده صورت میگیرد.

این افراد باید بازداشت و در یک دادگاه عادلانه محاکمه شده ودر مورد جنایاتشان پاسخگو باشند.

 

منبع: جوانه ها