عمر بن خطاب لواط کار بود

? عمر بن خطاب لواط کار بود ?

 

عمر می گوید:تنها یک عادت از دوران جاهلیت در من مانده و آن این است که هنوزم فرقی نمی کند کسی مرا بکند(کسی با من لواط کند) یا من کسی را بکنم.

? کتاب طبقات کبیر ج ۳ص۲۶۹

? کتاب کنز العمال ج ۱۶ ص۵۳۴

? کتاب انساب الاشراف ج۱۰ص۳۴۱

 

در آمیزش جنسی انسان (به‌ویژه دو مرد همجنسگرا)، فاعل، مفعول و دوکاره به جایگاه افراد در آمیزش جنسی اشاره دارد. فاعل معمولاً مردی است که عمل دخول را انجام می‌دهد (آلت مردی خود را وارد مقعد یا دهان شریک جنسی خود می‌کند). مفعول شخصی است که آلت مردی شریک جنسی خود را می‌پذیرد و عمل آمیزش روی او انجام می‌پذیرد. دوکاره کسی است که گاهی مفعول است و گاهی فاعل.

 

با توجه به تعاریف جناب عمر دوکاره بودند. یعنی :

شخص همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرایی بودن که هم از فاعل بودن و هم از مفعول لذت می‌بردند. این شخص در عمل جنسی هم از انجام دخول و هم از دریافت آلت لذت می‌برد و می‌توانست هر دو نقش فاعل و مفعول را انجام دهد.

 

حرفی، حدیثی!؟ ?