عمامه ی اهدایی به بی بی سی فارسی و شرکا از طرف مردم ایران

در پی تجمع مبارزان شریف خارج از کشور در لندن و به مناسبت سالروز اعدام ناجوانمردانه قهرمان نوید افکاری در مقابل ساختمان خبرگزاری بی بی سی با استفاده از نمادهایی مانند عمامه اعتراض خود را به این بنگاه خبررسانی که در سالهای اخیر بارها اثبات کرده که در راستای منافع جمهوری اسلامی خبر رسانی میکند اعلام کردند این در حالیست که در روزهای اخیر و بخصوص پس از اینکه بی بی سی فارسی در اقدامی عجیب شماره ی تلفن یا به گفته ی خود بی بی سی شماره کاربری در اپلیکیشن زوم «فهیم دشتی» از جبهه مقاومت پنجشیر در افغانستان را در پخش زنده برروی صفحه تلویزیون نشان داد که گفته می شود ازین طریق سرویس سایبری پاکستان محل دقیق فهیم دشتی را شناسایی و او را به قتل رسانده است،جنبشی در راستای بایکوت شبکه خبری بی بی سی از سوی مخاطبان با هشتگ های اعتراضی مختلفی به راه افتاده است.