علی رضوانی در پوشش خبرنگار در واقع بازجوی اطلاعات سپاه

در حالی که بیش از ۶۰۰ روز از بازداشت فعالان محیط زیستی در ایران می‌گذرد صداوسیما مستندی تهیه کرده با عنوان «مظنونین همیشگی».

این برنامه که قرار بود یکشنبه ۱۹ آبان پخش شود، پس از چند دقیقه به دلیل نقص فنی متوقف شد.

نکته جالب در این مستند نقش خبرنگار است. علی رضوانی در پوشش خبرنگار در واقع بازجوی اطلاعات سپاه بوده است. 

پس از پخش تصویر این خبرنگار در مستند “مظنونین همیشگی” رامین سیدامامی، فرزند کاووس سیدامامی، به “کمپین حقوق بشر در ایران” گفته است فردی که به عنوان گزارشگر در مستند “مظنونین همیشگی” حضور داشت، چهارم تیر ماه ۹۷ از مادر او، مریم ممبینی، بازجویی کرده است.

رامین سیدامامی گفته است مادرش پس از دیدن چند دقیقه مستندی که یکشنبه شب پخش شد، طوری آشفته و بدحال شده که به بیمارستان منتقل شده است.

علی رضوانی متهم است که در پوشش خبرنگار، برای صدا و سیما برنامه‌هایی امنیتی می‌سازد. مسیح علی‌نژاد، گرداننده کمپین مبارزه با حجاب اجباری، هم تایید می‌کند که علی رضوانی بازجو و همکار نهاد‌های امنیتی ‌است. او می‌گوید که علی رضوانی سراغ مادرم رفته تا از او در یک گزارش تلویزیونی “اعتراف” بگیرد.