علی خامنه‌ای اعتراضات مردم عراق را «توطئه دشمنان» خواند.

دو مقام رژیم جمهوری اسلامی مدعی شدند که هدف از اعتراضات عراق تأثیرگذاری بر مراسم اربعین بوده و در همین حال رهبر رژیم حاکم بر ایران نیز این اعتراضات را کار «دشمنان» خواند.

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر رژیم ایران در پیامی توئیتری به نقل از او نوشت که وی اعتراضات روزهای اخیر در عراق را کار «دشمنان» می‌داند.

در این پیام در مورد وقایع عراق آمده است که «دشمنان سعی بر تفرقه دارند امّا نتوانسته اند و توطئه‌ آنان اثری نخواهد کرد.»

علی خامنه‌ای در این پیام مشخص نکرده که منظور او از «دشمنانی» که به گفته او در عراق «توطئه کرده‌اند» کیست.

دو روز پیش از این، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، سفارت ایالات متحده در بغداد را «جاسوس‌خانه» خواند و به مردم عراق توصیه کرد که مانند انقلابیون ایران این سفارتخانه را تسخیر کنند.

اعتراضات مردمی چندروزه در عراق به‌ویژه علیه دخالتهای رژیم ایران در امور عراق، بیکاری ۲۵درصدی، فساد دولتی و ضعف خدمات عمومی، خصوصاً قطعی مکرر برق، اتفاق افتاده است.