علی اشرف ریاحی ( داماد محمدرضا نعمت‌زاده ) و متهم پرونده اختلاس ۶،۶ میلیارد یورویی از ایران گریخته داده شد!

خبر را ساده اعلام کردند :علی اشرف ریاحی ،داماد نعمت زاده و همسر زینب نعمت زاده ،متهم اختلاس ۶.۶ میلیارد یورویی پرونده پتروشیمی که ممنوع الخروج بوده و نمی‌توانسته از کشور خارج شود، «با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است». به همین راحتی.
سفره نظام در خدمت آقازاده ها و در مقابل کارگران که بعلت پرداخت نشدن حقوق و مزایا شرمنده شکم گرسنه زن و فرزندانشان هستند ،اعتصاب می‌کنند تا حق خود را بگیرند. کول برانی که برای سیر کردن شکم گرسنه زن و بچه هایشان جانشان را با پول معاوضه می‌کنند و سهمشان از سفره انقلاب گلوله های مرزبانان است.