علیرضاجاپلقی، پارکورکار ایرانی پس از انتشار این تصاویر بازداشت شد.

برادر علیرضاجاپلقی پارکورکار ایرانی از بازداشت او پس از انتشار این عکس‌ها خبر داد، که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی موردتوجه قرار گرفته بود. جاپلقی پیش از این در یک استوری اینستاگرام از

تماس و تهدید منابع ناشناس گفته بود.