علم الخدا: ما آخرین کشوری خواهیم بود که بوسه صلح به اسرائیل میدهیم!

بعد از درز خبر آمادگی کشورهای عرب دیگر برای صلح و رابطه با اسرائیل, حجت الاسلام علم الخدی رییس مالی مشهد مطلا در واکنشی نسبتا نرمشی گفته که قطعا ما آخرین کشوری خواهیم بود که بوسه صلح به اسرائیل میدهیم و هنوز امید داریم که اسرائیل ۲۱ سال آینده را نبیند !!
بنا بر گزارش بی بی سی یک کشور عرب دیگر ‘ظرف یکی دو روز آینده’ با اسرائیل روابط برقرار می کند و خامنه ای عزای عمومی اعلام خواهد کرد !!