عفو بین الملل: مقامات ایران به پنهانکاری و تحمیل رنج و درد به خانواده های اعدام شدگان پایان دهند

رنج و درد روحی شدیدی که مقامات و مسئولان ایرانی با پنهان کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانواده های آنها تحمیل می کنند، نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در ماده ۷ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی قید شده است.
پنهانکاری در خصوص محل دفن همچنین ناقض حق خانواده ها بر جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات در این باره است. حقی که در ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم برخورداری از آن تاکید شده است.
به علاوه، مقامات ایرانی با پنهانکاری در خصوص محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و محروم کردن خانواده ها از نصب سنگ قبر یا تزئین محل دفن عزیزانشان با گل، عکس، نشان یا پیامهای یادبود، حقوق فرهنگی اعضای خانواده ها را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض می کنند. این امر ناقض ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که ایران نیز عضو آن است.