عذاب یعنی چه؟

عذاب = شکنجه

الله آن خدای موهوم که در ذهن محمد تکامل پیدا کرد یک خدای شکنجه گر است… #قرآن_را_به_فارسی_بخوانیم#موری_خداناباور

#نقد#نقد_قرآن#نقد_اسلام