عجز الله: خانه خدا هم دچار سیل می شود!

خانه خدا در سال ۱۹۴۱ دچار سیل شد

تصاویر بالا مربوط به سیل زدگی الله در سال ۱۹۴۱است.احتمالا خدا یا از دست خودش خیلی عصبانی بوده و عذاب نازل کرده به خانه خودش یا قصد خودکشی و غرق کردن خودش را داشته یا اینکه این خدا قلابیه و هیچ توانی نداره. مشرکان خانه خدا را صدها سال بتخانه کردند و خدا هیچ کاری نتوانست بکنه. صدها سال هم که خانه اش ویران بوده و به دست ابراهیم ترمیم شد (همانطور که در ابتدا هم بوسیله انسانها ساخته شد). در دهه ۷۰ میلادی هم که در خانه خدا گروگانگیری انجام شد.چند سال پیش هم یه جرثقیل بزرگ در خانه خدا سقوط کرد و کلی زائر از جمله زوار ایرانی را کشت. خانه خدا تبدیل شده به مرکز فجایع بدون اینکه خدا بتونه کوچکترین کاری برای جلوگیری از این حوادث انجام بده. الان هم که مقامات عربستانی قدرت تصمیم گیری و اجرائی شان از الله به مراتب بیشتر است و سه ماهه که در خانه خدا را تخته کرده اند.