عباس محمدی در سکوت اعدام شد!

محمدی یکی از ۵ بازداشت شده اعتراضات دیماه ۹۶ در اصفهان بود که به همراه چهار بازداشت شده دیگر حکم اعدامشان در دیوان عالی نظام تایید شده است.
شاهدان عینی گفته اند که هنگام بازداشت عباس محمدی ماموران امنیتی با وحشیگری اقدام به بازداشت وی کرده‌اند بطوریکه دختر کوچک او تیام که چند ماه بیشتر نداشت از آغوشش به زمین افتاد و مجروح شد