ظریف: مردم اگر ناراضی بودند پای صندوق‌های رای نمی‌رفتند

وزیر امور خارجه ایران در سمیناری در اسلوی نروژ، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق بشر ایران گفته است که اگر مردم ناراضی بودند، با آن تعداد بالا پای صندوق‌های رأی نمی‌رفتند.