طرح ترامپ برای محدودیت اعطای گرین‌کارت توسط دیوان عالی آمریکا تأیید شد

طرح ترامپ برای محدودیت اعطای گرین‌کارت توسط دیوان عالی آمریکا تأیید شد.

دیوان عالی ایالات متحده بار دیگر در کنار رویکرد سختگیرانه ترامپ در برابر مهاجران قرار گرفت. اقامت دائم آمریکا برای بسیاری از مهاجران دست‌نیافتنی شد. آمریکا می‌تواند به نیازمندان دریافت کمک‌های دولتی گرین‌کارت ندهد!

دیوان عالی آمریکا برنامه دولت ترامپ برای سختگیری بیشتر در قبال مهاجران را تأیید کرد. این عالی‌ترین نهاد قضایی ایالات متحده حکم دادگاه بدوی که مانع اجرای دستورالعمل‌های جدید برای محدود کردن اعطای اقامت دائم آمریکا شده بود را لغو کرد!

در مقابل چهار عضو لیبرال چپ دیوان عالی آمریکا، پنج عضو محافظه‌کار این دیوان به قوانین جدید مورد نظر دولت برای اعمال محدودیت در اعطای اقامت دائم به مهاجران رأی موافق دادند!

قوانین جدید به دولت آمریکا این اجازه را می‌دهد که برای مهاجران نیازمند به دریافت کمک‌های مالی دولتی گرین‌کارت صادر نکنند. دریافت‌کنندگان گرین‌کارت اجازه اقامت دائم در آمریکا را پیدا می‌کنند.