طرح‌های گرافیتی علیه قاسم سلیمانی در خیابان‌های ایران

مبارزان راه آزادی، طرح‌های گرافیتی‌ قاسم سلیمانی تروریست بین المللی را در سراسر کشور با افزودن «شاخ شیطانی» و اعطای لقب «قصاب کودک‌کش» تکمیل می‌کنند.

این در حالی است که علی خامنه‌ای پنجاە میلیون دلار«٦٥٠ میلیارد تومان» برای تبلیغات در جهت قهرمان‌سازی از قاسم سلیمانی هزینه کرده است.