طرحی پرمعنا از پاول کوژینسکی کارتونیست بزرگ لهستانی

این طرح نشان می‌دهد آدم گرسنه هدفی جز سیر شدن ندارد و غم نان نمیگذارد که آدمی به تماشای جهان بنشیند، در زندگی عمیق شود، کتاب بخواند، یاد بگیرد و آگاهی اش را بالا ببرد.

شاید برای همین است که حکومتهای دیکتاتور ملتشان را گرسنه نگه میدارند.