طرحی پرمعنا از پاول کوژینسکی کارتونیست بزرگ لهستانی

این طرح نشان می‌دهد آدم گرسنه هدفی جز سیر شدن ندارد و غم نان نمیگذارد که آدمی به تماشای جهان بنشیند، در زندگی عمیق شود، کتاب بخواند، یاد بگیرد و آگاهی اش را بالا ببرد.

شاید برای همین است که حکومتهای دیکتاتور ملتشان را گرسنه نگه میدارند.

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید