طالبان خطاب به جمهوری اسلامی: کمی رحم داشته باشید ظالم ها! ‫

گروه طالبان که همه ما به عنوان تروریست های بی رحم می شناسیم شون و تعدادی دیپلمات ایرانی را هم کشته اند و در ورزشگاه ها با کلاشینفک زنان را اعدام می کردند در پی وحشی گری نیروی انتظامی رژیم جمهوری اسلامی و شکنجه و کشتن یک عده افغانی فقیر و بدبخت (که ناچار به دنبال کار می آیند ایران و چند برابر کارگر ایرانی هم کار می کنند)، بیانیه ای خطاب به جمهوری اسلامی صادر کرده و شکنجه ۵۷ مسافر افغان توسط مرزبانان جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم کرده و کشتن ۲۳ نفر از آنان رو “قساوت” خوانده.

دقت کنید همین طالبان تروریست به جمهوری اسلامی ایران می‌گوید در برخورد خود “ترحم” کند!

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همین چند ماه پیش در آبان سال 98 هم معترضان ایرانی را در خیابان ها با همکاری سپاه و بسیج وحشیانه به خاک و خون کشید. این ها باید بدونن که همیشه و تا ابد دنیا به کامشون نخواهد بود و روزی مردم به سراغ شون خواهند آمد.