ضرب و شتم یک زندانی سیاسی در زندان زاهدان و انتقال یک زندانی سیاسی به سلول انفرادی

یک زندانی سیاسی قدیمی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به سلول انتفرادی منتقل شد و یک زندانی سیاسی دیگر در سلولهای انفرادی بند قرنطینه همین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام، به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، روز یکشنبه۲۸اردیبهشت۹۹ زندانی سیاسی عبدالمالک میربلوچ زهی معروف به امیرحمزه ریگی، توسط مسئول حفاظت زندان بنام سرگزی نیا احضار و بدون هیچ دلیلی به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل شد.
هنوز هدف از انتقال این زندانی سیاسی ملعوم نیست.
شایان ذکر است امیرحمزه در میان زندانیان از احترام زیادی برخوردار است و بندی که او در آن زندانی میباشد بخاطر وجود او و وساطت میان زندانیان عاری از هرگونه درگیری و نزاع است.

همچنین زندانی سیاسی صوفی چاکری که از فعالان سیاسی بلوچ میباشد و ماههاست در سلول انفرادی بند قرنطینه زندانی است، بدون هیچ دلیلی در بند قرنطینه مورد توهین یکی از شکنجه گران به نام مالکی قرار گرفت. وقتی این زندانی نسبت به رفتار مالکی اعتراض کرد به شدت مورد ضرب و شتم وحشیانه واقع شد.

لازم به ذکر است مالکی رئیس بند قرنطینه یک و دو و از شکنجه گران جنایتکار این بند است. رفتار این فرد با زندانیان به شدت وحشیانه و غیرانسانی است بطور خاص با زندانیان سیاسی ک به بند قرنطینه منتقل میشوند.

مالکی، معاون رئیس زندان و مامور شناخته شده وزارت اطلاعات است که قبلا رئیس بند زنان بود و در کارنامه اش از جمله تجاوز به زنان و رفتارهای غیرانسانی با آنها ثبت شده است.
وی در حال حاضر رئیس بند قرنطینه یک و دو زندان زاهدان است که شامل بند قرنطینه سابق و بند زنان سابق که به قرنطینه تبدیل شده است میباشد.
این زندانبان جانی زندانیان را به طرز وحشیانیه ای شکنجه میکند و مورد اذیت و آزار جسمی و روحی قرار میدهد.
او همچنین به طرق گوناگون از زندانیان نگونبخت و محروم اخاذی میکند و از آنها پول میگیرد.

پیشتر نیز گزارشی از وحشیگریهای همین فرد با زندانیان منتشر کرده بودیم که طی آن پاسخ اعتصاب غذای جمعی ۳۰تن از زندانیان زاهدان را با بستن دو زندانی به ستون و شکنجه و ضرب و جرح شدید آنها داده بود.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام توجه تمام مجامع حقوق بشری را به وضعیت زندانیان ایران بخصوص زندانیان سیاسی در زندانهای ایران جلب میکند، ما خواستار اعمال فشار بر روی حکومت ایران هستیم تا دست از شکنجه و اعدام زندانیان بردارند.