ضرب و شتم یک جوان در زندان بوکان

جمعه ۲۷ تیر ۹۹ یک جوان زندانی به نام شاهین مصطفوی به بهانه اعتراض به وضعیت قرنطینه و غذای زندان توسط دو مامور به نامهای احمدیان و کاظمی به هواخوری منتقل شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.