صدور دستور جلب ۵ نویسنده و روزنامه نگار در دادسرای عمومی و انقلاب آبادان

 

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان، طی روزهای گذشته حکم جلب ۵ تن از از روزنامه‌نگاران و نویسندگان خوزستانی را در یک پرونده صادر کرد. اتهام ماندانا صادقی، داریوش معمار، هدی کریمی صدر و سید حسن موسوی «فعالیت تبلیغاتی علیه نظام» و اتهامات کوروش کرم پور «فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات اسلام» عنوان شده است. برای ۸ متهم دیگر این پرونده نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان با صدور قرار نهایی حکم جلب پنج تن از از روزنامه‌نگاران و نویسندگان خوزستانی را صادر کرد.
هویت این شهروندان عبارت است از “ماندانا صادقی، داریوش معمار، هدی کریمی صدر، کوروش کرم پور و سید حسن موسوی“.
این افراد پیشتر طی سال‌های گذشته و امسال همراه با ۸ شهروند دیگر به نام‌های “جسین میرزایی، سید قدیر رمضانی پیانی، کامران مالکیان، محسن سیف قلی، هاله انیسی، مینا یولیوندی، فرزانه یحیی آبادی و یونس گرامی” توسط “قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل سپاه ولیعصر خوزستان” به صورت جداگانه بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار آزاد شده بودند.
اتهامات این ۱۳ شهروند در مراحل اولیه بازپرسی «توهین و افترا و تهدید مامورین قرارگاه حضرت ابولفضل»، «فعالیت تبلیغاتی علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های معاند جمهوری اسلامی»، «همکاری با دولت متخاصم جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری»، «تشویش اذهان عمومی» و «توهین به مقدسات اسلام» عنوان شده بود.
قرار نهایی این پرونده در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۸ توسط شعبه دوم بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان آبادان به ریاست قاضی رضا ساکی صادر و در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۸ به متهمان ابلاغ شده است.
دادگاه در خصوص کوروش کرم پور، یکی از متهمان این پرونده از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغاتی علیه نظام، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات اسلام» و چهار متهم دیگر این پرونده به نام‌های ماندانا صادقی، داریوش معمار، هدی کریمی صدر، سید حسن موسوی (سید حسن کوه کیلوئی موسوی)، به اتهام «فعالیت تبلیغاتی علیه نظام» قرار جلب دادرسی قطعی صادر کرده است.
دادگاه در خصوص اتهام تمامی این افراد به گزارش “قرارگاه انتظامی حضرت ابوالفضل سپاه ولیعصر خوزستان” و مستندات ارائه شده توسط این نهاد امنیتی استناد کرده است.
دادگاه همچنین برای “سید قدیر رمضانی پیانی، محسن سیف قلی، هاله انیسی و مینا یولیوندی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغاتی علیه نظام”، کوروش کرم پور از بابت اتهامات “عضویت در گروه‌های معاند جمهوری اسلامی و همکاری با دولت متخاصم جمهوری اسلامی”، هدی کریمی صدر، از بابت اتهام “توهین و افترا و تهدید مامورین قرارگاه حضرت ابولفضل” قرار منع تعقیب صادر کرده است.
لازم به ذکر است که ماندانا صادقی نویسنده و روزنامه نگار،روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ پس از احضار و حضور در بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان تفهیم اتهام شده و با قرار کفالت آزاد شده بود.