صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان

شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان، ۳۶ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را مجموعا به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. این حکم امروز پنج‌شنبه ۱ آبان‌ماه در آستانه اولین سالروز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان، ۳۶ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را به احکام حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم کرد.

بر اساس این احکام که در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به ریاست رسول اسدپور صادر و امروز پنج‌شنبه ۱ آبان ۹۹ به آنان ابلاغ شده است، این شهروندان در مجموع به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند. اتهامات مطروحه علیه این افراد بر اساس دادنامه صادره “۱. مشارکت در اخلال در نظم عمومی، ۲. درگیری ۳. تجمع غیرقانونی ۴. تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه ۵. مشارکت در تحریق اموال عمومی ۶. تخریب با‌نکها و پمپ‌بنزین‌های شهرستان بهبهان و مشارکت در تخریب اموال عمومی” عنوان شده است.

بر اساس دادنامه صادره، دادگاه در خصوص دلایل صدور این حکم به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و تحقیقات انجام شده و با توجه به گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بهبهان، گزارشات اداره اطلاعات بهبهان، تحقیقات انجام گرفته و گزارشات تکمیلی مرجع انتظامی، گزارش کمیسیون جامع اطلاعاتی بهبهان در خصوص نقش هر یک از متهمین در جریان اعتراضات آبان، گزارشات واصله از معاونت اطلاعات سپاه بهبهان، گزارشات و تصاویر مربوط به حضور اکثر متهمین در اعترضات، اقاریر اکثر متهمین به حضور در محل اعتراضات و دفاعیات بلاوجه متهمین به لحاظ دلایل فوق‌الذکر، شکایت بانک‌های صادرات، مسکن و رفاه استناد کرده است.

در ادامه این گزارشات لیست اسامی متهمان پرونده و رای صادره در خصوص هر یک از این افراد بر اساس دادنامه می‌آید:

بر این اساس متهمان ردیف‌های ۱. علی صفدری، فرزند اورنگ ۲. بهمن امینی نصرآباد سفلی، فرزند نبی اله ۳. سبحات (سلیمان) قادری، فرزند محمد علی ۴. میلاد معنایی، فرزند طهماسب ۵. محمد طیبی، فرزند ماندنی ۶. احمد افراز، فرزند نیرعلی ۷. محمد امین تژم، فرزند ابراهیم ۸. روح اله طیبی، فرزند باقر ۹. سیاوش میراسماعیلی، فرزند محمدرضا ۱۰. رضا مهذب، فرزند علی ۱۱. حسن زیارتی، فرزند کریم ۱۲. پیمان ایمانی مقدم، فرزند نادر ۱۳. سجاد کمائی بهمنی، فرزند محمد باقر ۱۴. سیدجمال الدین وحدانی، فرزند سید علی ۱۵. رضا هاشمی نژادشبانی، فرزند عبدالرضا ۱۶. حسین اکبری، فرزند عبدالخلیل ۱۷. رضا عادلی نژاد، فرزند موسی ۱۸. حسین تراب، فرزند محمد ۱۹. مهدی سکوتی، فرزند ماندنی ۲۰. مهران دوست، فرزند محمد مراد هرکدام از بابت اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین متهمان ردیف‌های ۲۱. محمد امیرمحسنی، فرزند کمال ۲۲. امید (سعید) موئیدفر، فرزند محمد علی ۲۳. محمد دودانگه نشین، فرزند علیرضا ۲۴. محمدرضا کاظمی، فرزند علی ۲۵. حسین (علی) احمدی بردزرد، فرزند محمدیار ۲۶. سجاد راود، فرزند ظفر هرکدام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند الف) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری بابت اتهام تمرد (اتهام بند ب) محکوم شده‌اند. در خصوص این افراد مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۲۷. رقیه طاهرزاده موسویان، فرزند عبدالحمید، به اتهام “توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه” به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف ۲۸. مریم (کوثر) پایاب، فرزند طوفانی به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.

متهمین ردیف ۲۹. فاضل چیره، فرزند گرگعلی ۳۰. ستار افشین پور، فرزند رحیم ۳۱. محمود دهدشتی اخوان، فرزند محمد ۳۲. فرشید جهانتاب، فرزند جمعه ۳۳. حسین فتحی، فرزند تاج محمد از بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص این افراد مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۴. افشین انهاری پور، فرزند رستم بابت اتهام سرقت اموال و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۵. احمد حاتم پور، فرزند رحمن بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۶. امین جعفری، فرزند ایوب به پرداخت جمعا ۲۳/۰۱ % درصد ارزش دیه کامل در حق مصدوم آقای علیرضا آلاله بابت دیه و ارش صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی شهرستان بهبهان که ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم باید پرداخت گردد بابت جنبه خصوصی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تحمل ۲ سال حبس تعزیری بابت جنبه عمومی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (اتهام بند الف) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت اتهام اخلال در نظم عمومی(اتهام بند ب) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری بابت اتهام تمرد اتهام بند ج) محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

در بخش دیگری از دادنامه صادره در خصوص این افراد آماده است: «متهمین ردیف اول تا بیست و پنجم و متهمین ردیف بیست و هفت و بیست وهشتم را به استناد مواد ۴۶ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه دخالت موثری در جریان اغتشاشات نداشتند و از لیدر های اصلی محسوب نمی شوند و اکثریت قریب به اتفاق آنها فاقد سابقه موثر کیفری می باشند و نقشی در تخریب و احراق اموال عمومی نداشته اند فلذا مجازات حبس و جزای نقدی و شلاق آنها را به مدت ۵ سال تعلیق ساده می نماید. چنانچه متهمین در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرائم مستوجب مجازات حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ضمن مجازات جرم اخیر، مجازات تعلیقی نیز اجرا می گردد.»

در قسمت دیگری از این دادنامه در خصوص شکایت و درخواست مامورین انتظامی و نظامی آماده است: «شکایت و درخواست مامورین انتظامی و نظامی به طرفیت صندوق بیت المال در راستای اعمال ماده ۸۵ وفق تقاضای دادستان محترم به محاکم کیفری ۲ که بر اساس وظیفه سازمانی و اداری خود جهت برقراری نظم در محل اغتشاشات حضور یافته اند حکم بر محکومیت صندوق بیت المال به پرداخت ۱/۷۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای عبدالحسین کاووسی و به پرداخت ۱/۵۶۶ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سجاد کرم فردیان و به پرداخت ۱ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علیرضا منصورنژاد و به پرداخت ۰/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محمدرضا روحانی فر و به پرداخت ۲ % دیه کامل در حق مصدوم آقای هدایت اله عسکری زاده نظری و به پرداخت ۵/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای مهدی مکیف و به پرداخت ۶/۰۵۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای امین نکوئی نسب و به پرداخت ۱ / ۱۵ % دیه کامله در حق مصدوم آقای حمزه علی پور و به پرداخت ۱/۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محسن باقرپور و به پرداخت ۳/۷ % دیه کامل در حق مصدوم آقای غلامرضا بی نیاز و به پرداخت ۳۷/۴۸۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی محمدی دارابی و به پرداخت ۲% دیه کامل در حق مصدوم آقای عبداله جومرد و به پرداخت ۱/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سیدمحسن موسوی پور و به پرداخت ۱/۹۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای منصور احسانی و به پرداخت ۰/۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای قدرت اله درستکار و به پرداخت ۰/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی حامدی منش و به پرداخت ۱/۰۳۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محمدعلی تقی زاده و به پرداخت ۱/۴۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی شهرونی و به پرداخت ۲% دیه کامل در حق مصدوم آقای کاظم میرمقدم و به پرداخت ۴۹/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای عبدالصمد اورامن و به پرداخت ۳/۴ % دیه کامل در حق مصدوم آقای لطف اله خردمندمحکم و به پرداخت ۴۷ % دیه کامله در حق مصدوم آقای صفدر پورچکی و به پرداخت ۱/۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سیدعلی یوسفان زاده و به پرداخت ۰/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای صالح فرهمند صادر و اعلام می نمایید. در خصوص شکایت و درخواست آقایان ۱-صفدر پورچکی ۲-ایمان علفچین ۳-علی اصغر پوران زاده به طرفیت صندوق بیت المال با عنایت به اینکه اولا: ارائه طرح شکایت از سوی مصدومین در زمانی غیر از زمان تشکیل پرونده بوده و اینکه مصدومین در تجمع موضوع پرونده مصدوم شده باشند محل تشکیک است و امکان اینکه در حادثه دیگری غیر حادثه مذکور مصدوم شده باشند دور از ذهن نیست و ثانیا: با فرض مصدومیت در حادثه مورد ادعا با توجه به هشدار های پلیسی و مراجع امنیتی و رسانه ها در جهت عدم تجمع لکن هم نوا با دعوت رسانه های معاند اقدام به حضور در اغتشاشات نموده اند و با این توجیه که ما صرفا تماشگر بودیم تقاضای دیه داریم این درحالی است که با تمسک به قاعده اقدام ((الأقدام مسقط الضمان)) و اینکه پرداخت دیه از بیت المال مسلمین باید در موارد محدود و استثنا باشد فلذا من حیث المجموع در خواست نامبردگان از این حیث رد می گردد و در خصوص سایر افرادی مندرج در پرونده اعم از مامورین وغیره با توجه به معرفی نامبردگان به اداره پزشکی قانونی و عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی این مرجع با تکلیفی در این باب مواجه نیست.»

در بخش پایانی دادنامه صادره در خصوص متهمان این پرونده آمده است: «رای صادره در خصوص متهمین ردیف ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، پانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی و یکم، سی و دوم، سی و سوم، سی و پنجم و سی و ششم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد و در خصوص سایر متهمین دیگر رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد (ضمنا در خصوص اتهام احمد حاتم پور فرزند رحمن و مریم(کوثر) پایاب فرزندطوفانی دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام به اشتباه کیفرخواست به محاکم کیفری ۲ صادر گردیده و می بایست به دادگاه انقلاب ماهشهر کیفرخواست تنظیم گردد فلذا دفتر محترم پرونده در این خصوص به دادسرا اعاده تا به دادگاه انقلاب ماهشهر کیفرخواست تنظیم گردد).»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری در بهبهان برگزار شد. در این دادنامه در خصوص برگزاری این جلسه دادگاه آمده است «برخی از متهمین و یا وکلای آنها بواسطه ازدحام متهمین در وقت رسیدگی و جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خصوص بیماری کرونا لایحه ارسال نموده اند.»

از میان این افراد احمد حاتم پور پیشتر در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر  از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” به شش ماه حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد. این حکم مدتی پیش در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. “خواندن سرود یار دبستانی من، سر دادن شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران و شهید نامیدن جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸” به عنوان مصادیق اتهام عنوان شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ در گزارشی هویت ۹۰ شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان را احراز کرده بود. در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در میدان بانک ملی بهبهان تعدادی از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا، محمود دشتی نیا، فرزاد انصاری فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند.

اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

اسناد مرتبط با محکومیت این افراد در ادامه می‌آید: