«صدور حکم جایگزین حبس برای یک متهم در مشهد»

یک متهم در مشهد توسط دادگاه کیفری دو این شهر به ۴۰۰ ساعت انجام کار نظافتی و کمک به معلولین در آسایشگاه معلولین فیاض بخش مشهد محکوم شد. این متهم در پی ایجاد مزاحمت تلفنی مداوم به تحمل مجازات جایگزین بدل از ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، یک متهم در مشهد به انجام ۴۰۰ ساعت کار نظافتی و کمک به معلولین در آسایشگاه معلولین فیاض بخش مشهد محکوم شد.

بنا بر این گزارش این مرد ۳۴ ساله متهم به ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق پیام و شبکه‌های اجتماعی و همچنین تهدید یک زن جوان برای برقراری رابطه بوده است.

با شکایت این خانم به نیروی انتظامی و با مشاوره یکی از ماموران قراری با متهم گذاشته شد. سرانجام ماموران پلیس که با لباس شخصی در کمین وی بودند، موفق به بازداشت متهم شدند. وی در ابتدا به انکار اتهام خود پرداخت اما پس از مواجه با شاکی به بزه انتسابی خود اعتراف کرد و گفت که چند روزی برای زن جوان ایجاد مزاحمت تلفنی داشته است.

شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو مشهد به ریاست قاضی مجید‌ شرقی شهری، با توجه به مستندات موجود، فقدان جرم موثر کیفری و موافقت متهم به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و مواد ۶۶ و ۷۰ بند (ب) و مواد ۸۶، ۸۴، ۸۳ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی رای محکومیت بدل از ۵ ماه حبس را صادر کرد.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.