صدور احکام غیرقانونی و ناعادلانه برای ۸تن از بازداشت شدگان تظاهرات دیماه + سند

 

پنج‌شنبه۱۳اردیبهشت‌ماه احکام سرکوبگرانه و غیر قانونی  برای ۸ تن از جوانان اعم از دختر و پسر که در تظاهرات  دیماه شرکت داشتند؛صادر شد.

شعبه ۱۰۱ دادگاه تنکابن به ریاست قاضی ابراهیمی، حکم هشت تن از بازداشت شدگان در تظاهرات و اعتراضات سراسری دی ماه در این شهر را به صورت گروهی صادر کرد. بر اساس احکام صادر شده، ۲ تن از این افراد هر یک به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴ تن نیز هر یک به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. پیش از نیز سه تن دیگر که در رابطه با همین پرونده بازداشت شده بودند هر کدام به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند.
اتهام تمامی این افراد “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” عنوان شده است.

رونوشت احکام صادر شده برای این افراد عینا در ادامه می‌آید:

فاطمه دینار سرایی، فرزند یحیی، ۲۵ ساله، اهل و ساکن تنکابن، شغل: بیکار، که از تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شد و پیش‌تر با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده بود، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

مهین تاج احمدپور، فرزند مراد، ۴۵ ساله، ساکن تنکابن، شغل: دستفروش، که از تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شد و پیش‌تر با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده بود، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

رحیم علی محمود سلطانی، فرزند هوشنگ، ۵۶ ساله، متاهل، شغل: دستفروش، که از تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شده و با توجه به ناتوانی در تودیع وثیقه در زندان تنکابن در بازداشت به سر می‌برد،به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

صادق مهدی رودی، فرزند سلیمان، ۲۹ ساله، اهل و ساکن تنکابن، شغل: فعال در بخش تاسیسات ساختمان، که از تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شد و با توجه به ناتوانی در تودیع وثیقه در زندان تنکابن در بازداشت به سر می‌برد، به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.