صبح امروز کلیه پرسنل بخش های درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به علت پرداخت نشدن حقوق شان اعتصاب کردند.

صبح امروز کلیه پرسنل بخش های درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به علت پرداخت نشدن حقوق شان اعتصاب کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛یکی از پرستاران این بیمارستان در گفتگو با خبرنگار سپاس با بیان اینکه شش ماه است حقوق دریافت نکرده اند، گفت: از اسفند سال گذشته تاکنون معوقات پرسنل بیمارستان شهدای خلیج فارس پرداخت نشده است.

اعتصاب کنندگان خواستار حضور مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به همراه رئیس دانشگاه در جمع معترضین هستند اما تاکنون این اتفاق نیافتاده است.

یکی دیگر از پرسنل معترض اینگونه به خبرنگار ما می گوید: ما قصد داریم تا زمانی که هیچ راه حلی برای این مشکل یافت نشود به اعتصاب خود ادامه دهیم.

گفتنی است بخش اورژانس بیمارستان در مدت اعتصاب به کار خود ادامه می دهد تا به بیماران آسیبی وارد نشود.