صبح امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند

 

صبح امروز هشتم خرداد ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طبق فراخوانی که دیروز منتشر کرده بودند دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند. بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم موفقیت اعتصاب قدرتمند کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در اسفند ماه سال گذشته که منجر به دستیابی  آنان به خواستهایشان شد با این حال کارفرما هیچ اقدامی در راستای بهبود تولید و شرایط موجود در کارخانه در سال جدید به عمل نیاورد و کل شرایطی که این کارخانه را در بحران فرو برده و ماهها عدم پرداخت حقوق کارگران را موجب شده بود همچنان بر سر جای خود باقی  است. بطوریکه در حال حاضر تولید با پایین ترین ظرفیت در جریان است و علیرغم اعلام استانداری خوزستان مبنی بر انتقال مالکیت کارخانه به بانک ملی، موسوی(کارفرما)  و نمایندگانش همچنان درشرکت حضور دارند و درحال فروش برخی قطعات تولیدی و ضایعات فلزی موجود میباشند و هیچ اراده ای نیز در بین مسئولان کشوری و استانی برای پایان دادن به بحران در کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دیده نمیشود و بیش از چهار هزار کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی و خانواده هایشان در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسائی قرار دارند.

در حال حاضر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز حقوق ماههای اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت سالجاری را دریافت نکرده اند و دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز بیمه های کارگران از بهمن ماه سال گذشته به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نمیشود. علاوه بر اینها حق بیمه تکمیلی کارگران نیز از نیمه دوم سال گذشته تابحال به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و اقساط بانکی آنان باوجود اینکه از حقوق کارگران کسر میشود از ابتدای سال به حساب بانک ملی واریز نشده و بهمین دلیل بانک، حساب وام گیرنده ها و ضامنین را بسته و آنان را با مشکلات حادی مواجه کرده است.

بنا بر این گزارش، در پی تجمع امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، آنان با سر دادن شعارهائی اقدام به بستن مسیر منتهی به میدان فلسطین کردند و علیرغم تداوم این تجمع تا ساعت ۱۲ ظهر هیچیک از مسئولین استانداری حاضر به پاسخگوئی به خواستهای آنان نشدند و  به همین دلیل کارگران تجمع کننده جهت تداوم اعتراض به سمت کارخانه حرکت کردند و از انجا که در کارخانه نیز هیچیک از مسئولین شرکت حضور نداشتند به تجمع خود پایان داده و اعلام کردند از فردا صبح تجمعات اعتراضی خود را در مقابل استانداری خوزستان از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۸ خرداد ماه ۱۳۹۷